Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh
(13:56 | 07/01/2019)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 do UBND huyện: Vĩnh Thuận, Gò Quao, Châu Thành và U Minh Thượng quản lý.