Lịch làm việc đầu tháng 02/2019 của Thường trực UBND tỉnh
(17:09 | 01/02/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019.