Tổ chức lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng đối với đồng chí Đỗ Thị Lệ Hảo
(17:42 | 07/03/2019)

Vào lúc 15 giờ, ngày 06/3/2019 tại Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp gồm có đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Sở Nội vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Trưởng/Phó phòng trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh để lấy ý kiến, bằng phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng đối với đồng chí Đỗ Thị Lệ Hảo, hiện đang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng đã hết nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm.

                 
                                                Đ/c Huỳnh Vĩnh Lạc - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, báo cáo
                                                      kết quả nhận xét đánh giá quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ
                                                                         của đồng chí Đỗ Thị Lệ Hảo (ngồi bên phải).

 

 

Đồng chí Huỳnh Vĩnh Lạc - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp, thông qua điều kiện, tiêu chuẩn, tóm tắt lý lịch và báo cáo kết quả nhận xét đánh giá quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian đồng chí Đỗ Thị Lệ Hảo được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh như sau: Có lập trường chính trị kiên định, vững vàng, an tâm công tác, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện tốt đạo đức lối sống, trung thực, giản dị, hòa đồng, tinh thần gương mẫu, đoàn kết nội bộ. Trong thời gian giữ chức vụ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cá nhân và lãnh đạo tập thể làm tốt vai trò tham mưu trên lĩnh vực được giao. Có đủ văn bằng, chứng chỉ, đáp ứng theo quy định chức danh bổ nhiệm lại và đảm đương, đáp ứng tốt vai trò trong công việc với vị trí được phân công như: Làm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh. Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong các lĩnh vực: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai của công dân và tổ chức; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh kịp thời, chính xác, đúng theo quy định pháp luật; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai không bị tồn đọng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đối với lĩnh vực Nội chính, pháp chế; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; quốc phòng - an ninh (kể cả an ninh biên giới đất liền và biển đảo); công tác nội vụ; ngoại vụ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, giữ vững hợp tác với các tỉnh bạn giáp biên giới… Tham mưu, thực hiện tốt các thủ tục trong các vụ án hành chính, dân sự liên quan đến UBND tỉnh, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Góp phần rất lớn trong nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành trên lĩnh được giao. Vậy đồng chí có đủ điều kiện bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới theo quy định.

Sau đó, đồng chí Đỗ Thị Lệ Hảo thông qua chương trình hành động và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của bản thân. Tập thể thống nhất cao, tiến hành xem xét, đánh giá và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng số phiếu đồng ý tỷ lệ 100% tán thành./.

Tô Dân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh