Lịch làm việc đầu tháng 7/2019 của Thường trực UBND tỉnh
(07:18 | 01/07/2019)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/7/2019 đến ngày 15/7/2019.