Bổ sung thêm 01 ngày nghĩ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 02/9
(13:07 | 12/06/2020)

Sáng ngày 12/6, bà Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị (trực tuyến) triển khai các đạo luật mới được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ tám. Thành phần tham dự, gồm: Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Báo viên pháp luật các cấp, 15 điểm cầu huyện, thành phố.

 

Nhiều đạo luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng yêu cầu các Báo cáo viên giới thiệu những nội dung chính của Luật, đồng thời, cần tập trung nghiên cứu, trao đổi những vấn đề chưa rõ để làm sáng tỏ thêm các nội dung mới của Luật. Sau Hội nghị, đề nghị các đại biểu quán triệt các nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn quản lý. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của Nhân dân tại địa phương.
Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật sẽ triển khai cụ thể các đạo luật mới sửa đổi, bổ sung có liên quan đến từng lĩnh vực: Bộ Luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Đối với Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chung (Điều 169) trong điều kiện lao động bình thường, nam nghỉ hưu ở tuổi 62 (vào năm 2028) và nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 (vào năm 2035) theo lộ trình mỗi năm tăng 03 tháng đối với nam và mỗi năm tăng 04 tháng đối với nữ, kể từ năm 2021; sửa đổi, bổ sung khái niệm NLĐ (bỏ 02 dấu hiệu nhận diện là “làm việc theo hợp đồng lao động” và “từ đủ 15 tuổi trở lên” so với Bộ Luật Lao động năm 2012; bổ sung quy định về độ tuổi lao động tối thiểu của NLĐ là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục Lao động chưa thành niêm Chương XI; chế định thời gian làm việc - thời giờ nghỉ ngơi: Nghĩ lễ, tết: Bổ sung thêm 01 ngày nghĩ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 02/9, tùy điều kiện thực tế và do Thủ tướng Chính phủ quy định. Về thời giờ làm việc: Nới trần làm thêm giờ theo tháng từ 03 giờ/tháng lên 40 giờ/tháng. Quy định cụ thể các trường hợp được làm thêm giờ đến 300 giờ/năm…
Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, như sau: Tại Điều 1 với 06 nội dung, thứ nhất: Không quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập (sửa Khoản 2, Điều 4; bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 32). Thứ hai: Chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài trong hoạt động công vụ (Điều 6). Thứ ba, về tuyển dụng công chức: Bổ sung đối tượng xét tuyển đối với người học theo chế độ cử tuyển, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ tài năng (đối tượng cam kết làm việc 05 năm trở lên ở vùng đặc biệt khó khăn), tại Khoản 2, Điều 37. Thứ tư, nâng ngạch công chức: Bổ sung quy định “xét nâng ngạch” đối với 02 trường hợp: (1) có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong suốt thời gian giữ ngạch hiện giữ; (2) được bổ nhiệm chức vụ gắn với yêu cầu vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn ngạch hiện giữ (Điều 44, 45). Thứ năm, đánh giá và sếp loại cán bộ, công chức: Sửa cụm từ “phân loại đánh giá” thành “xếp loại chất lượng” đối với cán bộ, công chức để thống nhất với quy định của Đảng (Điều 29, 58). Thứ sáu, về kỷ luật cán bộ, công chức: Quy định 03 loại thời hiệu xử lý kỷ luật: 02 năm, 05 năm và trường hợp không áp dụng thời hiệu (Điều 80).
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức (Điều 2) với 04 nội dụng, như sau: Thứ nhất, đánh giá viên chức, thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức, xử lý kỷ luật đối với sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác (sửa đổi, bổ sung các Điều 41, 53, 60 tương tự như nội dung sửa đổi trong Luật Cán bộ, công chức). Thứ hai, giao Chính phủ quy định chi tiết về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp (trừ lĩnh vực giáo dục, y tế) và chế độ quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả (Điều 9). Thứ ba, ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức: Sửa đổi quy định về áp dụng ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng đối với viên chức được tuyển dụng mới sau 01/7/2020. Đồng thời, quy định rõ 03 trường hợp: (1) đã tuyển dụng trước 01/7/2020; (2) cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức; (3) viên chức được tuyển sau 01/7/2020 nhưng làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vẫn áp dụng chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (Điều 25). Thứ tư, khắc phục một số bất cập trong thực tiễn: Bổ sung quy định đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nếu viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự (Điều 29); sửa đổi quy định về hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp đơn phương chấp dứt hợp đồng làm việc để khắc phục tình trạng lợi dụng hưởng chế độ này khi chuyển công tác hoặc trước khi nghỉ hưu (Khoản 2, Điều 45)…
Việc triển khai các đạo luật mới nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tổ chức triển khai, đưa các đạo luật mới vào thực tiễn cuộc sống, thi hành đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trong việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và lưu trú của người nước ngoài. Ngoài ra, cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội./.  

Thiên Đăng