Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão năm 2020
(08:08 | 17/06/2020)

Công văn số 801/UBND-KT ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão năm 2020.