Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

  • Triển khai Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh

    (15:07 | 16/05/2019)

    Ngày 13/5/2019, tại Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị trước toàn thể đại biểu tham dự là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.