SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

  • Kiên Giang: Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018

    (14:57 | 07/01/2019)

    Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 650-CV/BTGTU “Tuyên truyền về sự kiện nổi bật năm 2018”. Theo đó, tại cuộc họp chiều ngày 03-01-2019 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang, đã thống nhất chọn 10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2018.