Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>Chuyên đề

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hố Chí Minh

  • Phát động tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

    (08:26 | 14/03/2019)

    Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Tỉnh đoàn phát động tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi là cơ hội để các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, giúp thế hệ trẻ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.