Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

TRANG CHỦ>>Chuyên đề

Ngày truyền thống Văn phòng UBND tỉnh

  • Ngày hội Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

    (17:24 | 26/08/2019)

    Sáng ngày 24/8, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu, chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2019), Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019) giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.