Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>CHÍNH QUYỀN>>Báo cáo - Thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

  • Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

    (14:04 | 06/03/2019)

    Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá và tăng so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ; du lịch … đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt; kế hoạch vốn được giao kịp thời, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách được quan tâm, công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ…