Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

  • Văn phòng UBND tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

    (17:20 | 09/04/2019)

    Sáng ngày 09/4, ông Tô Văn Dân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và công tác cải cách hành chính năm 2019. Thành phần tham dự gồm: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng).