Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

  • Tập huấn quản trị phần mềm, hướng dẫn liên thông văn bản hành chính 4 cấp

    (10:30 | 21/06/2019)

    Sáng ngày 21/6, ông Trần Công Danh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Tùng Phong - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học - Công báo, đồng chủ trì Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (gọi tắt là phần mềm), hướng dẫn liên thông văn bản với Trục liên thông văn bản Quốc gia giữa các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan khối Đảng.