Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

 • Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân

  (17:21 | 15/07/2019)

  Sáng ngày 15/7, Đoàn Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 tổ chức họp với lãnh đạo Huyện ủy và UBND các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, U Minh Thượng, Giồng Riềng và Châu Thành để thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát và đóng góp ý kiến tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo kết luận kết quả giám sát chuyên đề trên. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trường đoàn, chủ trì cuộc họp.

 • Họp thẩm định và xét công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

  (16:45 | 02/07/2019)

  Chiều ngày 01/7, Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thẩm định và xét công nhận 04 xã: Thạnh Yên A (U Minh Thượng); Giục Tượng (Châu Thành); Mỹ Thái (Hòn Đất) và Thạnh Trị (Tân Hiệp) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 • Vĩnh Thuận hướng tới đạt huyện nông thôn mới

  (17:00 | 24/05/2019)

  Vĩnh Thuận là huyện vùng sâu thuộc vùng căn cứ cách mạng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đang nỗ lực hướng tới đạt nông thôn mới năm 2020. Vĩnh Thuận hiện có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại xã Phong Đông đạt 16/19 tiêu chí và huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

 • Kiên Giang: Công nhận thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  (17:21 | 22/04/2019)

  Chiều ngày 22/4, Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thẩm định và xét công nhận 07 xã: Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng); Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận) và Vĩnh Phước B (huyện Gò Quao) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 • Kiên Giang: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

  (08:42 | 14/02/2019)

  Trong 2 năm (2019-2020), tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhằm nâng lên chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

 • Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

  (08:16 | 05/01/2019)

  Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”.

 • Kiên Giang: Công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  (15:01 | 02/01/2019)

  Vừa qua, 28/12/2018, Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thẩm định và xét công nhận 03 xã: Sơn Hải (Kiên Lương), Lại Sơn (Kiên Hải) và Đông Thạnh (An Minh) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các Thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo huyện, xã được xét công nhận đợt này.

 • Ưu tiên mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

  (16:55 | 26/10/2018)

  Sáng ngày 26/10, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2018. Tham dự có Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình; lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố và các thành phần có liên quan. Đồng chí Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 • Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

  (08:35 | 20/08/2018)

  Tỉnh Kiên Giang huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

 • Kiên Giang: Sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

  (08:14 | 15/08/2018)

  Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong gần 3 năm qua (2015 - 2018), tỉnh Kiên Giang sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.